Startskuddet til et nyt stort projekt

Caïssa Gladsaxe 2000 er et læringsmiljø for den aktive skakspiller, der bestræber sig på at ville blive bedre. I klubben er fokus på konkrete aktiviteter, der skal give lærerige oplevelser og viden samtidig med, at der er fokus på det sociale aspekt.   

Recepten er fremmøde praktisk taget hver eneste klubaften samt hyggelige og gode klubkammerater med en fælles ambition om samtidigt både at blive bedre skakspillere og have det sjovt.

Klubprogrammet, der vil blive revideret og forbedret løbende med kort reaktionstid fra tanke til handling, skal fremtidigt gerne indeholde bl.a. følgende initiativer:

- Åben sparring omkring egne partier
- Åben ideudveksling som forberedelse til kommende partier
- Egenbetalte træningssessioner med GM’er og IM’er som fysisk er tilstede
- Træningssessioner med GM’er via Internettet
- Træningskampe mod udenlandske klubber - primært via Internettet
- Lukkede træningsturneringer med forskellige betænkningstider
- Tematurneringer/træningssessioner med aftalte stillingstyper, åbninger etc.
- Fællesture til skakturneringer i ind- og udland
- Holdskak

Organisatorisk er vi knyttet til Dansk Skak Union via moderklubben Caïssa Gladsaxe, hvortil der betales kontingent p.t. kr. 410,- halvårligt.

Vi mødes hver onsdag fra 18.30 – 24.00 i nogle fremragende lokaler beliggende tæt på på Bagsværd S-tog station: Til Jernbanen 20, 2880 Bagsværd

Tænker du, at det kunne være noget du har lyst at prøve, så kig forbi eller kontakt Jan Kaya Mortensen.