Om klubben

Caïssa Gladsaxe 2000 er et tilbud til alle DSU-skakspillere med ELO > 2000, som søger en skakklub med et aktivt, lærerigt og socialt godt klubliv.

Recepten er fremmøde praktisk taget hver eneste klubaften samt hyggelige og gode klubkammerater med en fælles ambition om samtidigt både at blive bedre skakspillere og have det sjovt.

Klubprogrammet, der vil blive revideret og forbedret løbende med kort reaktionstid fra tanke til handling, skal fremtidigt gerne indeholde bl.a. følgende initiativer:

- Åben sparring omkring egne partier
- Åben ideudveksling som forberedelse til kommende partier
- Egenbetalte træningssessioner med GM’er og IM’er som fysisk er tilstede
- Træningssessioner med GM’er via Internettet
- Træningskampe mod udenlandske klubber - primært via Internettet
- Lukkede træningsturneringer med forskellige betænkningstider
- Tematurneringer/træningssessioner med aftalte stillingstyper, åbninger etc.
- Fællesture til skakturneringer i ind- og udland
- Holdskak

Organisatorisk er vi knyttet til Dansk Skak Union via moderklubben Caïssa Gladsaxe, hvortil der betales kontingent p.t. kr. 500,- halvårligt.